พฤติกรรมของ แมลงวัน

แมลงวัน ชอบเกาะบนพื้นผิวขรุขระมากกว่าพื้นเรียบ ในประเทศเขตร้อนจะพบว่าแมลงวันเกาะอยู่ทั่วไปนอกอาคารบ้านเรือน เช่น ตลาด ตามสถานประกอบการ ร้านค้า ร้านอาหาร หรืออาคารโรงเรือน ตามหญ้าหรือวัชพืชต่าง ๆ รอบอาคาร แต่หากนอกอาคารมีความร้อนสูง มันจะเกาะในอาคาร ที่มีร่มเงา หรือที่เย็นในพื้นที่ที่อากาศเย็นแมลงวันจะอยู่ภายในอาคารเป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะในช่วงที่มีฝนตกหรือลมแรง ในเขตชนบทแมลงวันจะอยู่กระจายตามร่มเงาหรือร่มไม้ ทุ่งหญ้า วัชพืชใกล้อาคาร หรือเกาะตามตัวสัตว์เลี้ยง เช่น วัวควาย สุกร และตามคอกสัตว์เหล่านี้

ในเวลากลางคืน ส่วนใหญ่จะเกาะพักในแหล่งที่ใกล้กับแหล่งที่มันหาอาหารในตอนกลางวัน เช่น เกาะพักตามใบไม้ ต้นไม้ หรือตามเส้นเชือกในอาคารบ้านเรือน ตลาด โรงเรือน คอกสัตว์ต่าง ๆ รั้ว หรือวัตถุขนาดเล็ก ๆ โดยปกติจะพบเกาะในที่สูงกว่าพื้นมากกว่า 2 เมตร ในที่ที่ไม่ค่อยมีลมมารบกวน มีแมลงวันจำนวนมากเกาะตามเส้นเชือก สายไฟ หรือวัตถุเล็ก ๆ ที่ห้อยแขวนจากหลังคา หรือผูกเป็นราวต่าง ๆ ตามอาคาร เราอาจสังเกตแหล่งเกาะพักของแมลงวันได้โดยตรวจคราบดำ ๆ ของสิ่งขับถ่ายของแมลงวันที่ติดตามวัสดุเหล่านั้นแหล่งเกาะพักเหล่านี้นับว่ามีความสำคัญมากในการกำหนดวิธีการในการควบคุมแมลงวันตัวเต็มวัย

แมลงวันเป็นแมลงที่สามารถบินได้คล่องตัวมาก สามารถบินได้อย่างน้อย 6-8 กิโลเมตรต่อชั่วโมงสามารถบินสวนทางลมที่พัดอ่อน ๆ ได้ โดยธรรมชาติแล้วแมลงวันจะไม่ค่อยเคลื่อนย้ายและไม่ค่อยบินเป็นระยะทางไกล จะบินอยู่รอบ ๆ แหล่งเพาะพันธุ์และแหล่งอาหารหากมันบินไปพบแหล่งอาหารที่เหมาะสม รวมทั้งแหล่งเพาะพันธุ์และเกาะพัก โดยปกติจะอยู่ในรัศมี 100-500 เมตร จากแหล่งเพาะพันธุ์ แต่อย่างไรก็ตาม ในสภาพอากาศที่เหมาะสมแมลงวันอาจจะมีการเคลื่อนกระจายออกไปในพื้นที่ใกล้เคียง โดยเฉพาะในกรณีที่แมลงวันมีการระบาดและมีความชุกชุมสูงมาก แมลงวันเหล่านี้จะเคลื่อนกระจายไปยังพื้นที่ใกล้เคียงระยะ 1-5กิโลเมตร อาจจะเป็นกลุ่มบ้าน หมู่บ้าน หรือฟาร์มปศุสัตว์ใกล้เคียงก็ได้

แมลงวันตอบสนองต่อสีแตกต่างกัน ชอบพื้นผิวค่อนข้างมืด สีดำหรือสีแดงโทนมืด บางชนิดชอบสีฟ้าเข้ม การตอบสนองของแมลงวันต่อหลอดไฟสีต่าง ๆ พบว่าในสถานที่อุณหภูมิต่ำ ๆ จะชอบหลอดสีทองหรือสีแดง การตอบสนองต่อสีที่แตกต่างกันของแมลงวันนี้มีความสำคัญในการสร้างกับดักแมลงวันแต่ละชนิด