การป้องกัน-กำจัดแมลงวัน

วิธีการควบคุมแมลงวัน 
1. การควบคุมโดยชีววิธี (biological control)
เป็นการใช้สิ่งชีวิตที่มีอยู่แล้วในธรรมชาติ คือ ตัวห้ำ (predators) ตัวเบียน (parasites) และจุลินทรีย์ (microorganisms) มาช่วยในการกำจัดแมลงวัน เช่น ไรตัวเบียน แมงมุม จิ้งจก ตุ๊กแก ตั๊กแตน
ตำข้าว มด แตน ต่อ แมลงหางหนีบ กบ คางคก นก ไก่ เป็นต้น
2. การควบคุมโดยใช้สารเคมี (chemical control)
ในท้องที่ที่ต้องการกำจัดแมลงวันให้หมดไปโดยเร็ว การพ่นสารเคมีฆ่าแมลงจะช่วยให้ได้ผลยิ่งขึ้น
3. การควบคุมโดยวิธีกล (mechanical control)
3.1 การใช้วัสดุกาวเหนียว
3.2 การใช้กับดักแสงไฟ
3.3 การใช้กับดักชนิดเหยื่อล่อ โดยอาศัยอาหารหรือสิ่งเน่าเปื่อยซึ่งมีกลิ่นที่แมลงวันชอบ มักทำเป็นกล่องหรือกรง
4. การควบคุมโดยวิธีกายภาพ (physical control) 
โดยใช้ไม้ตีแมลงวัน หรือไม้แบดช็อตแมลง